Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sürekli İşçi Nihai Başarı Listesi Sorgu Sayfası
  16.07.2021

    4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.
   

    Sınavı "ASİL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 27.07.2021 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. 


    Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
    İlanen tebliğ olunur. 16.07.2021

   

  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
       (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.)

  2 - Sürekli İşçi Tercih Formu. 
       (Tercih Formu için tıklayınız)

   

  Lütfen Google Chrome Kullanınız

  T.C.
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Adnan Menderes Bulvarı 66100 Yozgat

  Telefon

  354 212 55 08

  E-Posta

  yozgatcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu