Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Temizlik Görevlisi alımı için yapılan kura çekiminde çıkan adayların dikkatine
  18.03.2021

  T.C.

  YOZGAT

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

  Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü  tarafından 17.03.2021 tarihinde taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.287 temizlik görevlisinin kura çekimi sonucu hak kazanan adaylar 18-24.03.2021 tarihleri arasında evraklarını Adalet Komisyonu Başkanlıklarına BİZZAT teslim edeceklerdir. 18.03.2021

  İSTENİLEN BELGELER:

  1.EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir. )

  (BEYAN FORMU)


  2.Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

  Adres

  Adnan Menderes Bulvarı 66100 Yozgat

  Telefon

  354 212 55 08

  E-Posta

  yozgatcbsisaretadalet.gov.tr